Produkty ELFON, AKUVOX, GREON, LANZ produkowane lub dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją.

Jak należy postępować z uszkodzonym urządzeniem?

1. Zapoznać się z "Regulaminem zgłoszeń serwisowych ELFON"

2. Wypełnić Formularz zgłoszenia serwisowego » zwracając szczególną uwagę na zamieszczenie dokładnego opisu usterki oraz danych kontaktowych (tel., e-mail)

3. Wysłać bezpośrednio do nas uszkodzone urządzenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Urządzenie należy wysłać na nasz adres:

ELFON
30-740 Kraków, ul. Półłanki 27A, SERWIS

Do przesyłki należy dołączyć niezbędne dokumenty:

a. dowód zakupu uszkodzonego urządzenia (dotyczy zgłoszenia gwarancyjnego)
b. poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną (dotyczy zgłoszenia gwarancyjnego)
c. wypełniony "Formularz zgłoszenia serwisowego" (wymagany)

pobierz "Formularz zgłoszenia serwisowego" »

 

Regulamin zgłoszeń serwisowych ELFON

1. Do zgłoszenia serwisowego wymagany jest poprawnie wypełniony "Formularz zgłoszenia serwisowego" znajdujący się na stronie www.elfon.com.pl/procedura-reklamacyjna.html ze szczególnym uwzględnieniem opisu usterki oraz sytuacji, w których ona występuje.
2. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć ELFON 30-740 Kraków ul. Półłanki 27A z dopiskiem SERWIS
3. Zgłoszenie serwisowe bez opisu usterki i sytuacji, w których występuje nie zostanie skierowane do naprawy i będzie oczekiwało na uzupełnienie informacji przez zgłaszającego.
4. Celem wyeliminowania błędów instalacyjno konfiguracyjnych, przed zgłoszeniem usterki zalecamy kontakt z "pomocą techniczną".
5. Elfon sp. z o.o. w przypadku naprawy pogwarancyjnej lub sklasyfikowanej jako odpłatna, poinformuje zgłaszającego o koszcie naprawy pod warunkiem, iż sprzedający w zgłoszeniu podał adres mailowy bądź telefon kontaktowy. W przypadku braku danych kontaktowych urządzenie nie zostanie skierowane do naprawy i będzie oczekiwało na uzupełnienie danych przez zgłaszającego.
6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia jeżeli niesprawność wynika z nieprawidłowej konfiguracji, podłączenia, programowania, braku opisu usterki, nieznajomości parametrów lub wycofania się zgłaszającego z zaakceptowanych kosztów naprawy - ELFON może naliczyć zgłaszającemu koszty obsługi serwisowej, testowania, wysyłki urządzenia.
7. Gwarancja jest udzielana na okres wymieniony w karcie gwarancyjnej produktu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji.
8. Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wystawienia poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej ważnej wraz z dokumentem zakupu.
9. W przypadku urządzeń do których nie wystawiono karty gwarancyjnej dokumentem uprawniającym do reklamacji jest faktura lub paragon.
10. W przypadku zerwania zabezpieczeń gwarancyjnych (plomb) gwarancja zostaje przerwana.
11. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe na skutek niezgodnego z instrukcją montażu / użytkowania bądź urządzenie zostało zmodyfikowane lub noszące ślady naprawy nieautoryzowanej.
12. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane czynnikami losowymi takimi jak wyładowania atmosferyczne, zalania, jak również spowodowane przepięciami lub aktami wandalizmu.
13. Urządzenie lub zespół urządzeń będące przedmiotem zgłoszenia powinno być przesłane w stanie kompletnym.
14. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i elektryczne wynikłe na skutek zaniedbania i niewłaściwego zabezpieczenia urządzeń w transporcie.
15. ELFON nie gwarantuje kompatybilności sprzedawanych produktów takich jak zasilacze, unifony, monitory, panele bramowe, centrale z produktami innych producentów.

 

Odzyskanie kodu instalacyjnego do centrali ELFON Optima

W trosce o bezpieczeństwo, bezawaryjne działanie oraz prawidłową konfigurację centrali, kod instalacyjny jest niejawny i nie jest powszechnie udostępniany.

W przypadku utraty kodu instalacyjnego w uzasadnionych przypadkach jest możliwość udostępnienia / odzyskania wyżej wymienionego kodu.

Ze względu na charakter i miejsce pracy urządzenia oraz możliwość jego potencjalnej kradzieży, procedura odzyskiwania kodu instalatora wymaga spełnienia warunków, które mają na celu określenie iż osoba wnioskująca o odzyskanie kodu jest właścicielem urządzenia.

W celu uzyskania informacji na temat procedury odzyskania kodu prosimy o kontakt na adres e-mail:

supportoptima@elfon.com.pl

 

Firma

Firma ELFON jest polskim producentem domofonów, wideodomofonów IP/SIP dla budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych.

Certyfikaty

Deklaracje zgodności CE produktów

Gdzie kupić?

Nasze produkty sprzedawane są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz sklepach specjalistycznych.