POLITYKA Prywatności
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Współadministratorami danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych KLIENTÓW są:

Administrator (1)

Elfon Bis sp. z o.o. sp. k. ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000700362, NIP: 6792955142, BDO: 000010168.

Administrator (2)

Elfon Bis sp. z o.o. ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000583435, NIP: 6793117911, REGON: 362853305.


Zwanymi dalej „Współadministratorami” lub „ELFON BIS”.

Kontakt do ELFON BIS pod adresem e-mail: biuro@elfon.com.pl

Kontakt do powołanego inspektora ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem dostępny jest pod adresem iod[at]elfon.com.pl

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

2. ELFON BIS zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, jak również ich przeniesienia do innego ELFON BISA - w tym celu można wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail biuro@elfon.com.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ELFON BIS może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ELFON BIS.

3. Dane osobowe KLIENTÓW przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy z KLIENTEM oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. KLIENT może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

5. KLIENTOWI przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem ustawień Konta w Panelu Klienta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@elfon.com.pl Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że nie będziemy mogli realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

6. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

7. Dane osobowe KLIENTÓW mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą KLIENTA.

8. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do KLIENTA dane mogą być udostępnione: Poczcie Polskiej, wybranej firmie kurierskiej, firmom świadczącym usługi marketingu bezpośredniego. Z w/w firmami łączą nas umowy powierzenia danych, które zapewniają, że Twoje dane są bezpieczne tak samo u nas, jak i w w/w firmach, a Ty w każdej chwili masz dostęp do informacji, jakim firmą zostały udostępnione Twoje dane, w celu realizacji naszych usług.

9. Jakie dane są przetwarzane?

1) ELFON BIS może zbierać i przetwarzać dane osobowe
a) W formularzu rejestracyjnym Panelu Klienta, gdzie konieczne jest podanie następujących danych osobowych KONTRAHENTA
nazwisko i imię;
adres e-mail;
numer telefonu kontaktowego;
w przypadku firmy dodatkowo NIP.

b) W formularzu zgłoszenia serwisowego produktów własnych, gdzie konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA.
nazwisko i imię;
adres e-mail;
numer telefonu kontaktowego;
w przypadku firmy dodatkowo NIP
adres do korespondencji/wysyłki produktu

10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy.
Dane osobowe zawarte w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości.
Dane osobowe KLIENTA przetwarzane w wyniku dobrowolnych zgód będą przetwarzane przez okres ważności zgody KLIENTA, zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
Dane osobowe KLIENTA będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta w Panelu Klienta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:
do czasu usunięcia Konta w Panelu Klienta, lub
rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia roszczeń.
Po tym okresie dane osobowe są usuwane.

11. Dane osobowe KLIENTÓW nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec KLIENTÓW skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na KLIENTÓW.

12. Dane osobowe KLIENTÓW są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13. KLIENTOWI przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ELFON BIS.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach KLIENTA za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez KLIENTA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ELFON BIS w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach KLIENTA.

2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach KLIENTA, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu ELFON BIS (tzw. Cookies własne), jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (tzw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

4. KLIENT ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z którą się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:

- cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu KLIENTA i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia KLIENTA;

- cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu KLIENTA i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń KLIENTA wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez KLIENTA Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

6. Każdy KLIENT może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli KLIENT nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, że wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8.Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

1) Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
- kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
- kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
- wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
- wybrać żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
- aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

2) Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
- kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
- wybrać zakładkę "Prywatność";
- za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

3) Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
- kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
- następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
- zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

4) Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
- kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
- zaznaczyć żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
- zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

5) Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
- w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
- kliknąć ikonę "Prywatność";
- zaznaczyć żądane ustawienia;
- aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

10. KLIENT może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem, jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

12. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe.Firma

Firma ELFON jest polskim producentem domofonów, wideodomofonów IP/SIP dla budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych.

Certyfikaty

Deklaracje zgodności CE produktów

Gdzie kupić?

Nasze produkty sprzedawane są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz sklepach specjalistycznych.