SYSTEM WIELOSTREFOWY OPTIMA MASTER-SLAVE (z hierarchią wejść)

Cyfrowy system wielostrefowy Optima Master-Slave pozwala na obsłużenie dużych obiektów takich jak np. osiedla zamknięte, gdzie zachodzi podział na wejścia nadrzędne i podrzędne lub występuje duża ilość paneli. W maksymalnej konfiguracji Master-Slave może obsłużyć 8 wejść nadrzędnych (głównych) i 60 wejść podrzędnych (klatkowe) z łączną ilością użytkowników nie większą niż 765. W systemie można wyróżnić maksymalnie 15 stref (lokalnych linii unifonów obejmujących np. klatkę, blok), w obrębie strefy może występować maksymalnie 255 użytkowników i 4 panele Slave. Wejściami nadrzędnymi mogą być np. główne bramy na teren osiedla, a strefami mogą być poszczególne budynki, klatki itp.
System Master-Slave buduje się z paneli SL255, MA765 oraz modułów komunikacyjnych OP-H4v3.

Najważniejsze cechy cyfrowego systemu wielostrefowego Optima Master-Slave

obsługa do 765 lokali
maksymalnie 15 stref dostępu czyli lokalnych linii unifonów
maksymalnie 8 paneli nadrzędnych Master Optima MA765
maksymalnie 60 paneli podrzędnych Slave Optima SL255
usługa PORTIERSKA możliwość montażu panelu Master u Portiera w celu komunikacji Portiera ze wszystkimi mieszkańcami osiedla
3 rodzaje wybierania z panela MASTER: jednoetapowe (w ciągu numer bloku i numer mieszkania), dwuetapowe (numer bloku(dzwonek)numer lokalu) i bezpośrednie (numer mieszkania)
produkt polski, producent ELFON

 schematy »

 

Główne funkcje ułatwiające instalację

tryb instalacji – umożliwia nawiązanie połączenia panel – unifon z poziomu unifonu, dzięki czemu instalator może w pojedynkę testować instalowany system
test unifonów – panel automatycznie potrafi wyszukać unifony, których słuchawka jest nieprawidłowo odłożona

Główne możliwości konfiguracyjne

numeracja lokali – nr lokalu może być dowolna liczba z zakresu 1-9999. Możliwe jest dodanie nieciągłych zakresów numeracji, dla których panel automatycznie przypisze fizyczne nr unifonów. Dla każdego dodanego nr lokalu, możliwa jest zmiana przypisanego automatycznie nr unifonu, na inny, wolny nr fizyczny słuchawki.
ustawienie szeregu parametrów ogólnych (np. czas otwarcia zamka, czas rozmowy)
personalizacja ustawień dla danego lokalu (np. rodzaj i głośność dzwonka, czas dzwonienia)
system kodów - otwarcie zamka:
8-cyfrowy kod serwisowy umożliwiający także dostęp do konfiguracji systemu 8 kodów ogólnych (4-cyfry)
4-cyfrowy kod indywidualny dla każdego z obsługiwanych lokali (255)
tryb "GABINET" - automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszonej słuchawce
funkcje testowe do konfiguracji systemu: test komunikacji lokalnej, test komunikacji systemu
wygenerowanie unikalnego zestawu 4-cyfrowych kodów indywidualnych w oparciu o podany przez instalatora 8-cyfrowy numer

maksymalna rozległość instalacji od panela do ostatniej słuchawki lub monitora
przewód YTKSY 1x2x0,8mm :
dla słuchawek - 600 m
dla monitorów - 350 m

przewód YTKSY 1x2x0,5mm :
dla słuchawek - 350 m
dla monitorów - 200 m

Cechy paneli systemu Optima MA765

automatycznie podgrzewanie wyświetlacza – zjawisko spowalniania wyświetlacza w niskich temperaturach zostało znacznie ograniczone
dodatkowy przekaźnik umożliwiający wysterowanie urządzenia zewnętrznego
wejście KE pozwalające na podłączenie przycisku zwiernego (NO) – możliwość konfiguracji funkcji przycisku (otwieranie elektrozaczepu, przekaźnika, obu jednocześnie)
automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonów
możliwość współpracy z elektrozaczepami stało i zmiennoprądowymi oraz typu rewersyjnego
czytnik RFID dzięki któremu możliwe jest otwarcie zamka za pomocą breloków i kart (kluczy RFID) w standardzie UNIQUE umożliwia rejestrację:
8 kluczy serwisowych, które oprócz otwarcia zamka pozwalają na wejście do ustawień konfiguracji kasety
24 kluczy ogólnych, nieprzyporządkowanych do konkretnych lokali
20 kluczy na każdy obsługiwany przez centralę lokal (max. 5100 kluczy)
wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)
panel zabezpieczony indywidualnym kodem serwisowym

PC-Optima 3

program konfiguracyjny do cyfrowych systemów Optima umożliwia konfigurację całego systemu za pomocą komputera i wygenerowanie jednego pliku, który następnie wgrywa się do wszystkich paneli, system sam rozpoznaje jakie informacje zaimplementować do danego panelu, dzięki czemu unikniemy błędów związanych z konfiguracją poszczególnych paneli

Firma

Firma ELFON od 25 lat jest wiodącym producentem cyfrowych systemów łączności - kontroli wejścia dla budownictwa jedno i wielorodzinnego.

Certyfikaty

Deklaracje zgodności CE produktów

Gdzie kupić?

Nasze produkty sprzedawane są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz sklepach specjalistycznych.