cechy panelu

 • Programowanie panelu za pomocą wbudowanej w moduł kamery usługi Web Service (moduły czytnika oraz przycisków nie wymagają odrębnego programowania)
 • Wbudowana uszczelka zabezpieczająca przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy od strony czoła panelu
 • Wbudowany przekaźnik bezpotencjałowy (COM, NO, NC), umożliwiający sterowanie elektrozaczem, zworą elektromagnetyczną lub innym urządzeniem
 • Obsługa dodatkowego modułu przekaźnikowego
 • Obsługa przycisku wyjścia, który umożliwia zwolnienie zwory/rygla i wyjście z posesji lub podłączenie innych systemów oraz urządzeń, takich jak: radiolinia, kontrola dostępu czy system SSWiN
 • Wbudowane gniazdo Ethernetowe do podłączenia sieci LAN (adapter z gniazdem RJ45 dołączony do ramki)
 • Pozostałe przewody (przekaźnik, zasilanie, przycisk wyjścia, itd...) podłączane do listwy zaciskowej
 • Wyjście magistrali modułów umożliwiające podłączenie max 8 modułów z przyciskami lub 7 modułów z przyciskami oraz 1 moduł czytnika w układzie 3x3 moduły lub 3x2 moduły
 • Rejestr połączeń, zdarzeń alarmowych oraz otwarć wejścia w Web Service z możliwością eksportu do pliku *.csv
 • Przydzielanie kamer IP do monitora z poziomu Web Service (bez konieczności programowania monitora)
 • Możliwość zmiany czasu/daty z poziomu Web Service oraz z poziomu menu monitora
 • Automatyczne wyszukiwanie i przydzielanie paneli zewnętrznych w systemie z poziomu monitora (możliwość zmiany adresu IP panelu za pomocą monitora)
 • Zmiana portów panelu z poziomu Web Service
 • Podgląd kamery oraz otwarcie furtki/bramy z poziomu aplikacji Viewer Lite - max 20 użytkowników mobilnych.
 • Funkcja transferu wywołania z panelu zewnętrznego na telefon z systemem iOS/Android korzysta z funkcji Powiadomień (Push Notification), mogą wystąpić nieznaczne różnice w działaniu/konfiguracji powiadomień zależnie od systemu operacyjnego telefonu, na które dostawca aplikacji nie ma żadnego wpływu.\
 • Do prawidłowego działania funkcji transferu wywołania na telefon komórkowy konieczne jest podłączenie systemu do Internetu oraz instalacja wideomonitora.
 • Moduł kamery jest kompatybilny z panelem jednorodzinnym (wymagana aktualizacja firmware'u panelu do wersji 1.1_20160125 lub nowszego).
 • Monitory do pracy w systemie modułowym wymagają aktualizacji firmware'u do wersji 1.4_20160125 lub nowszego.
 • Zasilanie 12VDC lub 24VDC
 • Klasa szczelności: IP54
 • Klasa odporności mechanicznej: IK07
 • Wymiary: 110.7×118.1×42.3 mm
 • Montaż podtynkowy lub natynkowy za pomocą odpowiedniej obudowy dostępnej osobno